Privacy statement
25-04-2018

Bij Indoorski Assen kunt u skilessen volgen. Deze lessen boekt u via ons online boeking systeem SkiBook. Uw geboekte lessen komen in uw en onze agenda te staan. Boekt u een les, dan verwerkt Indoorski Assen uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens wij verwerken en wat wij daar mee doen.

Soort gegevens
Indoorski Assen verwerkt de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer & email adres
 • Geboortedatum
 • Uw profielfoto
 • Uw eigenvaardigheid niveau en voortgang voor skiën
 • Overdracht van uw eigen vaardigheid
 • Uw bankrekeningnummer in het geval van automatische incasso

Doelen van verwerking
Indoorski Assen gebruikt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Namen worden gebruikt om in onze planning en de agenda van een cursist te laten zien wanneer deze les heeft. Adres gegevens worden gebruikt om te inventariseren waar onze cursisten vandaan komen.
 • Onze leraren houden de voortgang van het ski-niveau van cursisten bij. In SkiBook is deze voortgang gekoppeld aan het account van de cursist met daarin persoonsgegevens. Deze zijn slechts zichtbaar voor receptiemedewerkers en niet voor onze leraren.
 • Lessen worden onder andere ingedeeld per leeftijdscategorie, om deze reden is een geboortedatum van essentieel belang.
 • Het email adres gebruiken wij om bevestigingen van reserveringen en facturen te sturen. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven en aanbiedingen, deze vorm van communicatie kan op elk gewenst moment uitgeschakeld worden.
 • Incasso – rekeningnummer

Bewaartermijnen
In SkiBook worden gegevens in een persoonlijk cursisten profiel, dat is beveiligd met een wachtwoord opgeslagen. Indien u vier jaar niet actief bent als cursist bij Indoorski Assen worden uw gegevens geanonimiseerd. Wij gebruiken gegevens van cursisten die geen les hebben uitsluitend om hen op de hoogte te houden van speciale acties en aanbiedingen. Een cursist kan zich te allen tijde uitschrijven voor deze correspondentie en zijn of haar profiel eerder anonimiseren.

Privacy maatregelen
Indoorski Assen heeft maatregelen getroffen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. Zo is onze SkiBook software te allen tijde up to date en hardware zo goed mogelijk beveiligd. Daarnaast ondertekenen alle medewerkers van Indoorski Assen die toegang hebben tot SkiBook een privacy verklaring waarin staat dat zij gegevens van cursisten nooit vanuit SkiBook zullen kopiëren of voor andere doeleinden dan hun werk bij Indoorski Assen zullen gebruiken.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de WBP) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de WBP). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.