Indoorski Assen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17-06-2020.

Algemeen:

 • deelname aan alle activiteiten van Indoorski Assen geschiedt op eigen risico
 • betreding van de skihal geschiedt op eigen risico
 • ouders / begeleiders / voogd blijven verantwoordelijk voor minderjarige bezoekers, voor, tijdens en na de activiteiten
 • het dragen van een lange broek en lange mouwen tijdens de lessen / trainingen wordt aanbevolen
 • voor kinderen tot 13 jaar geldt helmplicht (helmen zijn aanwezig)
 • voor deelnemers van 13 jaar en ouder adviseren wij voor uw eigen veiligheid het dragen van een helm (helmen zijn aanwezig)
 • voorafgaand aan de activiteiten dient u zich te melden aan de receptie / bar
 • voor deelname aan activiteiten is reservering verplicht
 • alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten
 • acties en/of kortingen kunnen niet worden gecombineerd
 • zelf meegebrachte etens- en drinkwaren mogen niet genuttigd worden
 • het gebruik van alcohol voor of tijdens de activiteiten is niet toegestaan
 • waar les(sen) staat vermeld word(en) ook training(en) bedoeld
 • wijzigingen en typfouten voorbehouden
 • daar waar onze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie

Voorwaarden flexibel te reserveren lessen / trainingen (o.a. kennimakingslessen, privélessen, flexlessen en flexkaarten):

 • alle vooraf gereserveerde lessen dienen voor aanvang van de eerste les afgerekend te worden
 • bij annuleren van een les tot 24 uur voor aanvang van de les, kan de les op een ander tijdstip worden ingehaald
 • bij annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de les, komt de les ongeacht de reden te vervallen
 • restitutie van lesgelden is niet mogelijk
 • aangeschafte lessen zijn vanaf aanschaf 1 jaar geldig, of tot eind periode die de betreffende flexkaart vermeld. Na 1 jaar, of aan het eind van genoemde periode vervallen de lessen, tenzij anders met de directie overeengekomen
 • de minimale bezetting voor een les is drie personen. Bij minder personen zal de les verzet worden
 • lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar

Voorwaarden cursussen (o.a. angstreductie cursus):

 • het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les van de cursus afgerekend te worden
 • bij annuleren van een cursus binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt de helft van het cursusgeld gerestitueerd
 • lessen die onderdeel zijn van een cursus vinden plaats op vaste data en tijdenstippen en kunnen niet worden verzet
 • restitutie van lesgelden is na startdatum van de cursus niet mogelijk
 • de minimale bezetting voor een cursus is drie personen. Bij minder personen zal de cursus verzet of geannuleerd worden
 • lessen als onderdeel van een cursus zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar

Voorwaarden groepslessen en arrangementen:

 • alle vooraf gereserveerde lessen dienen voor aanvang van de eerste les afgerekend te worden
 • bij annuleren van een arrangement of groepsles binnen 7 dagen voor aanvang van de les wordt de helft van het lesgeld gerestitueerd
 • aangeschafte lessen zijn vanaf aanschaf 1 jaar geldig. Na 1 jaar vervallen de lessen, tenzij anders met de directie overeengekomen
 • lessen zijn persoons- c.q. organisatie of instelling gebonden en niet overdraagbaar

Huisregels

 • wederzijds respect. Bij Indoorski Assen gaan we respectvol met elkaar om. Het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken. Vanzelfsprekend is het derhalve ook verboden door woord of gebaar/handeling, onze bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren. Om de rust, orde en veiligheid binnen Indoorski Assen te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen
 • drank- en horecawetgeving. Indoorski Assen dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving en handelt dien ten gevolge. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Indoorski Asen u een legitimatiebewijs te tonen
 • calamiteiten. De medewerkers van Indoorski Assen waken over uw veiligheid, bij calamiteiten wordt u vriendelijk doch dringen verzocht aanwijzingen van de medewerkers op te volgen
 • persoonlijke eigendommen. Laat uw eigendommen op de locatie van Indoorski Assen en in uw auto niet onbeheerd achter. Indoorski Assen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Indoorski Assen geschiedt op eigen risico. U vrijwaart Indoorski Asen van zoekgerakte of beschadigde eigendommen van uzelf en aanspraken van derden ten deze
error: Deze content is beveiligd !!