Indoorski Assen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 31-08-2023.

Algemeen:

 • deelname aan alle activiteiten van Indoorski Assen geschiedt op eigen risico
 • betreding van de skihal geschiedt op eigen risico
 • ouders / begeleiders / voogd blijven verantwoordelijk voor minderjarige bezoekers, voor, tijdens en na de activiteiten
 • het dragen van een lange broek en lange mouwen tijdens de lessen / trainingen wordt aanbevolen
 • voor kinderen tot 13 jaar is het dragen van een helm verplicht (helmen zijn aanwezig)
 • voor deelnemers van 13 jaar en ouder adviseren wij voor je eigen veiligheid het dragen van een helm (helmen zijn aanwezig)
 • voorafgaand aan de activiteiten dien je je te melden aan de receptie / bar
 • voor deelname aan activiteiten is reservering verplicht
 • acties en/of kortingen kunnen niet worden gecombineerd
 • zelf meegebrachte etens- en drinkwaren mogen niet genuttigd worden
 • het gebruik van alcohol voor of tijdens de activiteiten is niet toegestaan
 • waar les(sen) staat vermeld word(en) ook training(en) bedoeld
 • wijzigingen en typfouten voorbehouden
 • daar waar onze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie

Voorwaarden FLEX: flexibel te reserveren lessen:

 • alle vooraf gereserveerde lessen dienen voor aanvang van de eerste les afgerekend te worden
 • bij annuleren van een les tot 24 uur voor aanvang van de les, kan de les op een ander tijdstip worden ingehaald
 • bij annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de les, komt de les ongeacht de reden te vervallen
 • restitutie van lesgelden is niet mogelijk
 • aangeschafte lessen zijn geldig tot het einde van het actuele ski-seizoen, of tot het einde van de product specifieke genoemde periode. Na het eind van het seizoen-einde c.q. genoemde periode vervallen de lessen, tenzij anders met de directie overeengekomen
 • de minimale bezetting voor een lesuur is drie personen. Bij minder personen kan de les verzet worden
 • lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar

Voorwaarden FIX: lessen reeks op vaste data en tijd

 • de lesgelden dienen voor aanvang van de eerste les van de reeks afgerekend te worden
 • bij annuleren van een fix lessenreeks binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste les wordt de helft van het cursusgeld gerestitueerd
 • lessen die onderdeel zijn van een fix lessenreeks vinden plaats op vaste data en tijdenstippen en kunnen niet worden verzet
 • restitutie van lesgelden is na startdatum van de lessenreeks niet mogelijk
 • de minimale bezetting voor een fix lessenreeks is vier personen. Bij minder personen kan de reeks verzet of geannuleerd worden
 • lessen als onderdeel van een fix reeks zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar

Huisregels

 • Wederzijds respect. Bij Indoorski Assen gaan we respectvol met elkaar om. Het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken. Vanzelfsprekend is het derhalve ook verboden door woord of gebaar/handeling, onze bezoekers en medewerkers (seksueel) te intimideren. Om de rust, orde en veiligheid binnen Indoorski Assen te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Calamiteiten. De medewerkers van Indoorski Assen waken over uw veiligheid, bij calamiteiten wordt u vriendelijk doch dringend verzocht aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 • Persoonlijke eigendommen. Laat uw eigendommen op de locatie van Indoorski Assen en in uw auto niet onbeheerd achter. Indoorski Assen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Indoorski Assen geschiedt op eigen risico. U vrijwaart Indoorski Assen van zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van uzelf en aanspraken van derden ten deze.